Altınözü Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı

Altınözü Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’nın başkanlık ettiği toplantı bir önceki toplantı tutanak özetinin okunmasıyla başladı. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Altınözü’nün Enerji Kentleri Birliğine üye olmasıyla ilgili madde oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda T.C. Enerji Kentleri Birliği (EKB), yenilenebilir enerji kaynaklarının; birlikte en verimli ve çevreye duyarlı şekilde belediyelerin katkısı ile yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomisine ve istihdama en yüksek katma değeri sağlayacak hale getirilerek; enerjiden yararlanılan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olarak birlikte yer aldığı ve entegre olarak değerlendirildiği güvenli bir gelecek kurmayı amaçladığı ifade edildi ve bu kapsamda, Enerji Kentleri Birliği’ne üye olunması kararı alındı. Belediye başkanının doğal üyesi olduğu birliğe 1’i asil 1’i yedek olmak üzere 2 üye belirlendi. Daha sonra Altınözü Belediyesi 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı meclise sunuldu. Toplantının ardından Başkan Sarı, meclis üyelerinin ilçe genelinde yapılan ve yapılması istenen hizmetlere ilişkin görüşlerini dinledi.

Haber: Sabahattin Atasoy

Foto: Mahmut Tuncay