Altınözü için yorulmadan çalıştık

Altınözü Belediye Meclisi 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir önceki toplantıya ait tutanak özeti okunduktan sonra gündem maddelerine geçildi. Altınözü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çevre temizliğinde kullanılmak üzere, 2 adet ikinci el çöp kamyonu satın alınmasına hususunda Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’ya yetki verildi.

Bir diğer gündem maddesinde ise Altınözü Yerel Eylem Grubu Derneği’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile yapılan Leader 202 tedbiri kapsamında imzalanan sözleşme gereğince derneğin faaliyetleri bünyesinde kullanılmak üzere gerekli görülen 20.000,00 TL’nin Altınözü Belediyesi’nden borçlanması hususunun meclise sunuldu ve kabul edildi.

Son olarak Altınözü Belediyesinin 2024 yılı gelir tarifesinin komisyona havale edilmesi konusu görüşüldü.  2024 mali yılı belediye gelirlerinin tespitine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin değerlendirilerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kararı alındı.

Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Sarı bir yıl boyunca Altınözü için durmadan çalıştıklarını ifade etti. Yeni yılda da Altınözü için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Sarı, “Altınözü Belediyesi Aralık ayı Belediye Meclisi olağan toplantısı meclis üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. 2023 yılının son meclis toplantısında alınan kararlar ilçemize hayırlı olsun. Bir yıl boyunca ilçemiz için durmadan yorulmadan çalıştık. Yeni yılda da Altınözü’müz için hep birlikte el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Haber: Sabahattin Atasoy